Yooz Golden Slush

$8.00

Ceramic, Nicotine 3%

Pods 2pcs inside