Ks Quik 5000 Puff Milk Tea

$10.00

Ks Quik 5000 Puff Milk Tea flavor (តែទឹកដោះគោ)
  • កម្រិតជាតិនីកូទីន៖ ៣%
  • បរិមាណនៃដំណោះស្រាយ: 10 មីលីលីត្រ
  • ចំនួននៃការបូម: 5000 ពាក្យឬច្រើនជាងនេះ។
  • សមត្ថភាពថ្ម: 350 mAh
  • ខ្សែសាកដែលប្រើ៖ ប្រភេទ C